Reiki

Evrende herşey enerjiden oluşur. Buna bağlı olarakta her sorun farklı miktarda enerji kapasitesine sahiptir. Yani her bir sorunu oluşturan enerjinin miktarı farklıdır. Bir sorunu çözümlemek istediğimizde, sorunun içerdiği düşük titreşimli enerjiye (negatif enerji) karşı, aynı miktarda yüksek titreşimli (pozitif enerji) enerjiye ihtiyaç vardır. Çözüm için gereken bu enerjiyi sağlayabilecek bilgimiz, gücümüz veya yetimiz olmayabilir.
Hiç bir sorun oluşturulduğu zihin, ruh hali yada titreşim durumu ile çözümlenemez.
Bu neden ile bu sorunların çözümünde yardıma ihtiyaç duyabiliriz. Evren karşımıza sonsuz olasılıklar, teknikler, terapiler yöntemler çıkaracaktır. Her bir olasılık farklı zaman, emek ve enerji oranında fayda içerecektir.
Böyle bir sorunu çözümlemek istediğimizde ilk etken NİYETimiz. Niyetimiz sorunun çözümlenmesi için sarsılmaz bir kararlılık içermeli. Sonra kendimize sorunun kapsam alanını ve nedenlerini öğrenmek için sorular sormalıyız.
• Ben bu sorunu neden yaşıyorum?
• Bu sorun hangi travmalarım nedeni ile oluşmuş olabilir?
• Düşünce sistemindeki hangi düşünce bu sorun ile bağlantılı olabilir?
• Bu sorundan egomun çıkarı nedir?
Bu örnek sorular size yardımcı olabilir. Niyetinizin içerdiği dürüstlük oranına göre, doğru soruları bulma olasılığınızda artacaktır. Soru sorma kısmı bize, cevap kısmı O’na ait. Her sorduğumuz sorunun cevabını farkındalık durmumuza göre mutlaka alırız.
Aldığımız cevaplara göre çözümlerde ortaya çıkmaya başlayacaktır. Reiki’de dahil sayısız tekniğin terapisini, seansını alabilirsiniz. Bir çok çözüm ve fayda sağlayabilirsiniz. Bununla beraber zaman içerisinde
sorunlarınızın enerjisel ve sayısal çokluğunuda farketmeniz mümkün. Bu neden ile seans, terapi yerine kendi kendinize terapi yapabileceğiniz teknikleri öğrenip uygulamanızı öneririm. Bu şekilde sorunlarınızı ve onları oluşturan nedenleri kökünden çözümleyebilirsiniz.