Kundalini Yoga

Kundalini yoga – daha ruhani ve felsefer odaklıdır. Nefes alma teknikleri ve meditasyon Kundalini yoga ile verilecek dersler arasındadır.